พรีม่า
สมาคมผู้วิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ์ หรือ พรีม่า (PReMA) เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร มี สมาชิกสมาคมที่ล้วนเป็นบริษัทที่มีหรือเกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนายาใหม่ๆ เพื่อต่อสู้กับโรคร้ายต่างๆ ที่อาจยังไม่สามารถรักษาได้ หรือเพื่อให้การรักษาโรคมีประสิทธิภาพดียิ่งๆ ขึ้นไป


RSS
ฉันคือ....นวัตกรรม
วันที่ลงข่าว : 07 มกราคม 2556
ดูรายละเอียด
พรีม่า

2014 PReMA Annual Members’ Conference: 24 March
PReMA ขอเชิญสมาชิกร่วมงานประชุม 2014 PReMA Annual Members’ Conference
วันที่ 24 มีนาคม 2557 เวลา 08.30-15.00 น.
ณ โรงแรม The Sukosol กรุงเทพฯ
New!!

วันที่ลงข่าว : 14 มีนาคม 2557
ดูรายละเอียด
พรีม่า

Exclusive Subscription for PReMA Members Only!
Business Monitor International (Asia), a leading, independent provider of proprietary data, analysis, ratings, rankings and forecasts, offers PReMA members a complimentary 3-month access to Business Monitor Online (BMO).
New!!

วันที่ลงข่าว : 04 มีนาคม 2557
ดูรายละเอียด
พรีม่า

PReMA March Luncheon Meeting: 10 March
PReMA ขอเชิญร่วมงานประชุม March Luncheon Meeting ในวันที่ 10 มีนาคม 2557 เวลา 11.30-14.30 น. ณ โรงแรม Sheraton Grande Sukhumvit กรุงเทพฯ
วันที่ลงข่าว : 04 มีนาคม 2557
ดูรายละเอียด
พรีม่า

Standard Course in Clinical Trials 2014: 17-19 มีนาคม 2557 (3 วัน)
ขอเชิญร่วมเข้าอบรม Standard Course in Clinical Trials วันที่ 17 – 19 มีนาคม 2557 (3 วัน)
ณ ห้อง 230/1 อาคาร แพทยพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จัดโดย คณะกรรมการ CTC (Clinical Trial Center) และ ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ในการดำเนินงานวิจัยตามมาตรฐานของหลักปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี
วันที่ลงข่าว : 18 กุมภาพันธ์ 2557
ดูรายละเอียด
ดูทั้งหมด