ข่าวของพรีม่าและบริษัทสมาชิก
  print 
  สุขภาพดีกับพรีม่า ตอน กว่าจะถึงวัยทอง..ก็สายเสียแล้ว ประจำวันที่ 17 กรกฎาคม 2555 Bookmark and Share

วันอังคารที่ 17 กค. เวลา 19:00–20:00 น. ทาง   

กว่าจะถึงวัยทอง..ก็สายเสียแล้ว

 

การดูแลสุขภาพเชิงป้องกันย่อมมีผลดีกว่ามาร้กษาที่ปลายทาง....ที่ผ่านมาเรามักได้ยินว่าสตรีที่อายุย่างเลข 4 ที่เข้าสู่ “วัยทอง” จำเป็นต้องเตรียมตัวอย่างนั้นอย่างนี้   นายแพทย์สันธา ศรีสุภาพ กลุ่มงานสูตินรีเวชศาสตร์ รพ.ราชวิถี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขแพทย์ ให้เกียรติมาร่วมสนทนา และกล่าวว่า ถ้ารอให้ถึงตรงนั้นก็สายเสียแล้ว  พร้อมคำแนะนำในการเตรียมตัวอย่างละเอียดว่าต้องเร็วขนาดไหนและด้วยเหตุผลใด

มะเร็งรังไข่

“มะเร็งรังไข่เมื่อเป็นจะไม่มีอาการ จะ รู้ได้ก็ต่อเมื่อมะเร็งได้แพร่กระจายไปสู่อวัยวะอื่นแล้ว”  พันเอก นายแพทย์กุศทินญ์ บูรณะวิทย์ อาจารย์หัวหน้าภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา กองการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า แนะนำว่า การตรวจ(สุขภาพ)ภายในทุกๆ ปี ในกลุ่มเสี่ยง  เป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่ง

ย้อนกลับ

Comment

พรีม่าบน Twitter

พรีม่าบน Facebook