สมาคมผู้วิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ์

พรีม่า

Healthcare Solutions
Patient Centric
Research & Development
Healthcare Education
Thailand

ข้อความจาก CEO

เกี่ยวกับพรีม่า

สมาคมผู้วิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ์ หรือ พรีม่า (Pharmaceutical Research and Manufacturers Association หรือ PReMA) เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร มีสมาชิกสมาคมที่ล้วนเป็นบริษัทที่มีหรือเกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนายาใหม่ๆ เพื่อต่อสู้กับโรคร้ายที่ยังไม่สามารถรักษาได้ หรือเพื่อให้การรักษาโรคมีประสิทธิภาพดียิ่งๆ ขึ้นไป

อ่านต่อ

แหล่งข้อมูลของเรา

งานวิจัย

อินโฟกราฟิก

วีดีโอ

เข้าร่วมพรีม่า

0
สมาชิกพรีม่า

ติดตามพรีม่าบนโซเชียลมีเดีย

พรีม่า

408/85 อาคารพหลโยธินเพลส ชั้น 19 ถนนพหลโยธิน,

สามเสนใน, พญาไท กรุงเทพ 10400 ประเทศไทย

โทร : (02) 619-0232-6

โทรสาร : (02) 619-0237
อีเมล : office@prema.or.th