Home/NICHE TO NEW NORM

การป้องกันที่ดี คือ การปรับพฤติกรรม

By |2020-08-26T08:13:31+00:00พฤษภาคม 19th, 2020|NICHE TO NEW NORM|

“การป้องกันที่ดี คือ การปรับพฤติกรรม ให้เป็นสังคมที่มีสุขลักษณะที่ดี ใส่ใจระวังในความปลอดภัยของตัวเองและผู้อื่น” [...]

ปิดความเห็น บน การป้องกันที่ดี คือ การปรับพฤติกรรม