The standard

The standard

https://www.youtube.com/watch?v=nuBrihk7hPs โควิด-19 ยกระดับอุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพ เร่งให้เกิดการคิดค้นนวัตกรรมยาที่รวดเร็วขึ้น กระบวนการที่เคยใช้เวลาเกือบ 10 ปี ลดเหลือเพียง 18 เดือน แต่กระบวนการที่ว่าเร็วพอหรือไม่ อุตสาหกรรมยามีแนวคิดและวิธีการต่อกรกับโควิด-19 ในระยะยาวอย่างไร เคน นครินทร์ คุยกับ นายแพทย์ทวิราป ตันติวงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สมาคมผู้วิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ์ (PReMA) ในรายการ The Secret Sauce สมาคมผู้วิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ์ (PReMA) สมาคมผู้วิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ์มีบริษัทในเครือกว่า 30 บริษัท ล้วนแล้วแต่เป็นบริษัทที่คิดค้นนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ ขึ้นมา ซึ่งสามารถนำมาใช้แก้ปัญหาในเชิงระบบสุขภาพได้ คิดวิธีใหม่ๆ ในการรักษาที่ดีขึ้น ง่ายขึ้น มีประโยชน์กับผู้ป่วยอย่างสูงสุด โดยสมาชิกต้องทำการแข่งขันกันเองเพื่อพัฒนาต่อยอดความคิดเหล่านี้ เป้าหมายของสมาคมคือการยกระดับอุตสาหกรรมเภสัชภัณฑ์ร่วมกัน โดยมีหลักการ… Continue Reading…