ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง

 • สมาพันธ์ผู้ผลิตเภสัชภัณฑ์นานาชาติ
  http://www.ifpma.org
  IFPMA เป็นองค์กรที่มีสมาคมด้านเภสัชภัณฑ์ต่างๆ ทั่วโลกรวมถึง PReMA ร่วมเป็นสมาชิก
 • PhRMA
  http://www.phrma.org
  สมาคมผู้วิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ์แห่งสหรัฐอเมริกา The Pharmaceutical Research and Manufacturers of America (PhRMA)
 • World Health Organization (WHO)
  http://www.who.int
  องค์การอนามัยโลก
 • ASEAN
  http://www.aseansec.org
  The Official Website of the Association of Southeast Asian Nations
 • BIOTEC
  http://www.biotec.or.th
  National Center for Genetic Engineering and Biotechnology (BIOTEC)
 • มะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย
  http://www.tsco.or.th
  ความรู้เกี่ยวกับการแพทย์ การป้องกันโรค และการส่งเสริมสุขภาพแก่ประชาชน เกี่ยวกับโรคมะเร็ง
 • เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมถ์
  http://www.thaipharma.net
  เภสัชกรรมสมาคมฯ เป็นตัวแทนของเภสัชกรเป็นแหล่งรวมพลังในการดำเนินการให้ได้มาซึ่งสิทธิและหน้าที่อันชอบธรรม
 • World Self-Medication Industry (WSMI)
  http://www.wsmi.org
  WSMI ซึ่งเป็นตัวแทนของอุตสาหกรรมยาสําหรับประชาชนซื้อเพื่อรักษาตนเองได้โดยไม่ต้องมีใบสั่งยาจากแพทย์ (OTC)
 • กระทรวงสาธารณสุข
  http://www.moph.go.th
  เว็บไซต์ของกระทรวงสาธารณสุข
 • TMA : Thailand Management Associtation
  http://www.tma.or.th
  สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย เต็มไปด้วยข้อมูลการสัมนาทางด้านหารบริหารที่มีประโยชน์มากมาย
 • สมาคมร้านขายยา
  http://www.thaiphar-asso.com
  สมาคมร้านขายยา สมาคมของผู้ประกอบการร้านยาทั่วประเทศ
 • สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
  http://www.fda.moph.go.th
  Food and Drug Administration สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
 • เภสัชกรการตลาด
  https://mktpharma.wordpress.com/
  ข่าวสารวงการแพทย์ วงการยา ข้อมูลสุขภาพ วิธีการดูแลตัวเอง โรคร้าย สมาคมร้านขายยา
 • สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
  http://www.pharcpa.com/
  Business Practice and Innovation in Healthcare Industry
 • สมาคมเภสัชการตลาด(ประเทศไทย)
  http://www.pharcpa.com/
  นำเสนอข้อมูลทางยาที่ถูกต้อง ทันสมัย และใช้ความรู้ตามหลักวิชาการทางเภสัชศาสตร์
  ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ และดำรงไว้ซึ่งจริยธรรมอันดีงามแห่งวิชาชีพเภสัชกรรม
 • Ya & You ยากับคุณ
  http://www.yaandyou.net
  สามารถค้นหารายละเอียดของยาต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย ดังสโลแกนที่ว่า “สืบค้นไว อุ่นใจเมื่อใช้ยา”
 • Innovation.org
  http://www.innovation.org/
  รวบรวมเรื่องราวอันน่าอัศจรรย์แห่งนวัตกรรมยา รวมถึงรายชื่อยาที่กำลังอยู่ในขั้นตอนวิจัยและพัฒนาต่างๆ มากมาย
 • Medicthai.com (เมดิกไทย ดอทคอม)
  http://www.medicthai.com
  ข่าวสารวงการแพทย์ วงการยา ข้อมูลสุขภาพ วิธีการดูแลตัวเอง โรคร้าย
 • ศูนย์นวัตกรรมทางยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ (CU-D-HIP)
  http://www2.pharm.chula.ac.th
  คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS)
  http://www.tcels.or.th/th
  หน่วยงานหลักที่สร้างธุรกิจและอุตสาหกรรมด้านชีววิทยาศาสตร์ให้เติบโตเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมหลักของประเทศ