พรีม่าคือใคร

 

“เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร”

มีสมาชิกสมาคมเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนายาใหม่ๆ

เพื่อต่อสู้กับโรคร้ายที่ยังไม่สามารถรักษาได้ หรือเพื่อให้การรักษา โรคมีประสิทธิภาพดียิ่งๆ ขึ้นไป

พรีม่ายังมุ่งมั่นที่จะให้คนไทยมีส่วนร่วมในการวิจัยและพัฒนาในอุตสาหกรรมยาระดับสากล ซึ่งเป็นแรงผลักดันสู่การคิดค้นยานวัตกรรมใหม่ๆ ที่มีคุณภาพดีกว่าเดิม เพื่อประโยชน์ของประชาชนไทยโดยทั่วไป ให้มีสุขภาพดีและมีความสามารถในการผลิตเพิ่มขึ้น ซึ่งจะส่งผลดีต่อธุรกิจต่างๆ และเศรษฐกิจของประเทศโดยรวมอีกด้วย

ปรัชญาและพันธกิจของพรีม่า

The Innovative Research Based Bio-Pharmaceutical Industry has been practicing this ethos since its conception and continues to do so as witnessed by the global coalition and unprecedented collaboration seen throughout the known world these recent days.

While the search for a new cure is like capturing lightning in a bottle; it is not beyond the reach of all of us if we come together and bring the collective intellect, wit and goodwill of the human race to bear on the prevailing common threat.

PReMA as an association of the innovative industry in Thailand, stands alongside the people of the nation and in our small way, we hope to support the global efforts as a source of facts, science and as conduit to our members that we may all contribute meaningfully and effectively to the benefit of all.

“In the long history of humankind (and animal kind, too) those who learned to collaborate and improvise most effectively have prevailed.”

I trust you will enjoy your journey through our website and that you will glean benefits from what we have curated therein. I remain.