วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ครั้งแรกของการสัมมนาออนไลน์ (Webinar) The Evolution in Healthcare: Digital Transformation in Thailand Post Covid-19 ในหัวข้อเสวนา EP.1 Healthcare at Speed: What’s Next for Thailand?